Blå boken

Blå boken, eller som den egentligen heter: Teatersamlingar i Norden, är en förteckning över nordiska bibliotek, arkiv, och museer som rör de sceniska konstarterna.

Senaste revideringen gjordes 1999, och förstås är vid det här laget många uppgifter inkorrekta eller ofullständiga. Under 2017 kommer ett nytt revideringsarbete att påbörjas, och en ny utgåva omsider att publiceras.