Location

Göteborg


Birthday:

May 31


Om mitt arbete:

Jag är docent i konst- och bildvetenskap, och arbetar som lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Mina forskningsfält är scenografi och dansarkiv. Besök gärna dessa sidor: https://nordic-scenography-network-for-archives-and-research.webnode.se/ och https://dansarkiv.webnode.se/


Hemsida:

https://kultur.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xvonas