Dokumenterat nr 47, 2015

Dokumenterat nr 47, 2015

Årets nummer av tidskriften Dokumenterat finns nu tillgängligt. Dokumenterat är en elektronisk tidskrift som ges ut en gång per år av Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Fokus ligger på artiklar som på olika vis behandlar det material som finns i bibliotekets samlingar och arkiv. Eftersom bibliotekets områden innefattar både teater, musik och dans, så är följaktligen spännvidden på texterna stor. Under senare år har bidragen i tidskriften blivit aningen friare, och numera förekommer även mer allmänt hållna texter om scenkonst i vid mening. Ett exempel på det sistnämnda är temanumret om Strindberg från 2013 (nr 45), som innehåller artiklar med anknytning till både scenografi, musik och teater.

Årets nummer (nr 47) innehåller bland annat en text om en under lång tid försvunnen försvunnen Tjajkovskij-autograf till Mozarts Figaros bröllop - historien om hur den omsider och på sinnrika vägar hamnande i bibliotekets arkiv är intressant läsning. Likaså innehåller numret en spännande redogörelse för hur den italienska operasångaren Francesco Ciaffei anlände Stockholm i mitten av 1800-talet, och för de skiftande avtryck han lämnade på Stockholms scener då.

Du kan läsa det senaste, och även tidigare, nummer av Dokumenterat här.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation to add comments!

Join NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation