Inför NCTD-mötet i Oslo, 2015

Inför NCTD-mötet i Oslo, 2015

Som lite inspiration inför årets träff, så kommer här ett par bilder från förra årets NCTD-möte i Köpenhamn. Då samarrangerades den i samband med Nordic Performing Arts Days (NPAD). Bland annat fick vi ett föredrag om Scenekunstarkivet, delta i en konstnärlig happening/installation, samt besöka Revymuseet och teatern i Frederiksberg Tack till Alette för bilderna!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation to add comments!

Join NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation