NCTD konferensen i Helsingfors, maj 2023

12144103665?profile=RESIZE_710x

Stort tack till välorganiserade och intressanta dagar i Helsingfors! Vi som hade nöjet att vara där fick mycket med oss hem. Mötesprotokollet har just landat i era sommarstängda e-postlådor och kommer så småningom även att finnas under NCTD-möten, tillsammans med tidigare protokoll. Jag tackar för förtroendet till ordförandeuppdraget och ser fram emot fortsatt diskussion!

Gruppfotot togs av Heikki Suomi.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation to add comments!

Join NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation

Comments

  • Nu är protokollet från mötet i Helsingfors 2023 uppladdat under Om NCTD > NCTD-möten. 

This reply was deleted.