NCTDs nya hemvist

Nordiskt Center for Teaterdokumentation (NCTD) är ett nätverk och samarbetsförening som har funnits sedan 1983. Den är öppen för alla inom Norden som är verksamma vid arkiv, bibliotek, museer eller andra organisationer inom de sceniska konstarterna. Nätverket vill främja dokumentation och forskning av de sceniska konstarterna, och syftar också till att verka för och underlätta nätverkande och informationsutbyte mellan medlemmar från de olika deltagande länderna.

Vi försöker nu utveckla föreningens ambitioner en smula, och därför har vi startat upp en ny hemsida, där vi vill att det ska samlas all möjlig information om våra medlemmars olika verksamheter inom kulturarv, forskning och dokumentation på scenkonsternas område. Förhoppningen är att det ska bli en levande och organisk plats där det är möjligt att få ta del av information som ur detta perspektiv på olika sätt behandlar teaterns, dansens och scenkonstens alla mysterier.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation to add comments!

Join NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation