SIBMAS 2016

SIBMAS 2016

Nu är det bara ett halvår kvar tills SIBMAS håller konferens i Köpenhamn, 31 maj till 3 juni, 2016. Alette är med och anordnar det hela, och det har nu skickats ut ett Call for papers. Läs igenom nedanstående dokument, och är du intresserad av att bidra så är tidplanen som följer (citerat ut dokumentet):


January 15, 2016: Deadline for submitting paper proposals

February 15, 2016: Notification of acceptance

April 30, 2016: Submission of final paper

Call for papers, SIBMAS 2016

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation to add comments!

Join NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation