Location

Amsterdam


Birthday:

October 23


Om mitt arbete:

Ämnesbibliotekarie för tyska, skandinaviska och teatervetenskap vid Amsterdams universitet. Personlingt intresserad i teaterarkiv men även professionellt.


Hemsida:

https://uba.uva.nl/profile/h/a/t.s.hazewinkel/t.s.hazewinkel.html?origin=IUbjqreyR2yhxb%2B6C8Prtg%2Cywm%2FE0eCTZ%2B7WTrlCG8f7Q