Location

Stockholm


Birthday:

April 4


Om mitt arbete:

Teaterarkivarie, Musik- och teaterbiblioteket, Musikverket, Sverige, sen januari 2023. Arbetat främjande för fria professionella teatrar i 25 år på Teatercentrum, medlems- och intresseorganisation för fria teatrar. 

Ordförande för NCTD från maj 2023.


Hemsida:

https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/


Hemsida:

https://musikverket.se


Aktivitetsflöde

Lena Gustafsson commented on Lena Gustafsson's blog post NCTD konferensen i Helsingfors, maj 2023
"Nu är protokollet från mötet i Helsingfors 2023 uppladdat under Om NCTD > NCTD-möten. "
Aug 14, 2023
Lena Gustafsson posted a blog post
Stort tack till välorganiserade och intressanta dagar i Helsingfors! Vi som hade nöjet att vara där fick mycket med oss hem. Mötesprotokollet har just landat i era sommarstängda e-postlådor och kommer så småningom även att finnas under NCTD-möten,…
Jul 11, 2023
Lena Gustafsson updated their profile
Jul 11, 2023
Lena Gustafsson is now a member of NCTD - Nordisk Center for Teaterdokumentation
May 29, 2023
Lena Gustafsson updated their profile
Mar 27, 2023